Nonprofit bookkeeping & accounting for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470432365

Ký hiệu phân loại: 657.98 Nonprofit organizations

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2009,

Mô tả vật lý: xvi, 340 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Nonprofit organizations -- Accounting.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH