60GHz technology for Gbps WLAN and WPAN : from theory to practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alberto Valdes Garcia, Pengfei Xia, Su-Khiong Yong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470747706

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. : Wiley, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 278 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75792

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH