Guide to information sources in mathematics and statistics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nancy D Anderson, Martha A Tucker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1563087014

Ký hiệu phân loại: 026.5 Libraries, archives, information centers devoted to specific subjects and disciplines

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2004.

Mô tả vật lý: xi, 348 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 75966

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH