Understanding digital humanities [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David M Berry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0230371930

ISBN-13: 978-0230371934

Ký hiệu phân loại: 001.300285 Humanities

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012

Mô tả vật lý: xviii, 318 p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76228

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH