Information assurance and computer security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohamed Essaaidi, Johnson P Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1586036785

ISBN-13: 978-1586036782

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2006

Mô tả vật lý: viii, 205 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76343

Includes bibliographical references and author index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH