QuickBooks 2012 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1118091205


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester :Wiley ; John Wiley & Sons, Inc., 2012,

Mô tả vật lý: xviii, 386 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Get your small business rolling with a trusted, accessible accounting system like QuickBooks. This guide shows you how to use this popular business accounting program to clearly understand your finances and run your business with ease.

Small business -- Accounting ; Computer programs.; QuickBooks.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH