Trading for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lita Epstein, Michael Griffis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470438404

ISBN-13: 978-0470527108

ISBN-13: 978-0470527115

ISBN-13: 978-0470527139

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2009.

Mô tả vật lý: xvi, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76557

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH