Logic and the organization of information

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Frické

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1461430879

ISBN-13: 978-1461430872

Ký hiệu phân loại: 025 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2012.

Mô tả vật lý: xv, 312 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76564

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH