Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 90 kết quả (0.0469246 giây)
Storage networks explained : basics and application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI, InfiniBand and FCoE
Tác giả: 
Chichester West Sussex UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 004.6
 
Multimedia information storage and retrieval : techniques and technologies
Tác giả: Philip K. C Tse
Hershey: IGI Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Interactive information retrieval in digital environments
Tác giả: Iris Xie
Hershey: IGI Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 025.04
 
Information retrieval and hypertext
Tác giả: 
Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 025.04
 
Current challenges in patent information retrieval
Tác giả: 
New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 608.0285
 
Video data management and information retrieval
Tác giả: 
Hershey PA: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006
 
Video data management and information retrieval
Tác giả: Sagarmay Deb
Hershey: IRM Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006
 
Storage virtualization : technologies for simplifying data storage and management
Tác giả: Tom Clark
Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.74
 
Understanding information retrieval systems : management, types, and standards
Tác giả: 
Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 025.524
 
Next generation search engines : advanced models for information retrieval
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 025.04252
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục