151 quick ideas for delegating and decision making [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert E Dittmer, Stephanie McFarland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1564149617

ISBN-13: 978-1564149619

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, N.J. : Career Press, 2007

Mô tả vật lý: 191 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76587

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH