Chemistry : an atoms first approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven S Zumdahl, Susan A Zumdahl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0840065329

ISBN-13: 978-0840065322

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Bellmont, CA : Brooks/Cole, CENGAGE Learning, 2012

Mô tả vật lý: xvii, 1038, 90 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76691

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH