Introduction to algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas H Cormen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0262033848

ISBN-10: 0262033844

ISBN-10: 0262533057

ISBN-13: 978-0262533058

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2009

Mô tả vật lý: xix, 1292 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76801

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH