Introduction to algorithms
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780262033848

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2009, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xix, 1292 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 76801
Computer algorithms.
  - Computer programming.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH