How students learn : history, mathematics, and science in the classroom

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Bransford, Suzanne Donovan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309074339

ISBN-10: 0309089484

ISBN-10: 0309089492

ISBN-10: 0309089506

Ký hiệu phân loại: 370.15 Educational psychology

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press, 2005

Mô tả vật lý: xiv, 615 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 76919

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH