Algebra and trigonometry with analytic geometry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffery A Cole, Earl William Swokowski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495559717

ISBN-13: 978-0495559719

Ký hiệu phân loại: 512.13 Algebra and trigonometry

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76938

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH