Teach yourself visually iPad 2 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lonzell Watson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118054156

ISBN-13: 978-1118054154

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley, 2011

Mô tả vật lý: 274 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76998

Clear, step-by-step screen shots show you how to tackle more than 120 iPad 2 tasks. Each task-based spread covers a single technique, sure to help you get up and running with your iPad 2 in no time-- Source other than Library of Congress.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH