Teach yourself visually iPad 2 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lonzell Watson, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118054156

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley, 2011,

Mô tả vật lý: 274 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Clear, step-by-step screen shots show you how to tackle more than 120 iPad 2 tasks. Each task-based spread covers a single technique, sure to help you get up and running with your iPad 2 in no time--

iPad (Computer)-- Tablet computers.-- iPad (Computer) -- sears; Portable media players. -- sears; Tablet computers. -- sears

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH