Agile business rule development : process, architecture, and JRules examples

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jérôme Boyer, Hafedh Mill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642190405

ISBN-13: 978-3642190407

Ký hiệu phân loại: 658.403 Decision making and information management

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: xxvi, 567 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77059

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH