iPad
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul McFedries, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470540966

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., 2010.,

Mô tả vật lý: xxiv, 311 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Looks at the features and functions of the iPad, covering such topics as Web surfing, email, the eBook library, iTunes, managing contacts, using the Calendar App, and accessing the App Store.

iPad (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH