Mastering XPages : a step-by-step guide to XPages application development and the XSP language [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Donnelly, Tony McGuckin, Mark Wallace

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132486318

ISBN-13: 978-0132486316

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press, 2011.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77448

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH