Marine rudders and control surfaces : principles, data, design and applications [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony F Molland, Stephen R Turnock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750669446

ISBN-13: 978-0750669443

Ký hiệu phân loại: 623.862 Gear and rigging

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007.

Mô tả vật lý: xvii, 420 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77502

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH