Sams teach yourself the Twitter API in 24 hours

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0672331101

Ký hiệu phân loại: 006.754

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Sams, 2011.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 335 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Application program interfaces (Computer software)-- Twitter.-- lcgft.; Electronic books. -

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn