Scientific computing with MATLAB and Octave

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfio Quarteroni, Fausto Saleri

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 354032612X

ISBN-13: 978-3540326120

Ký hiệu phân loại: 502.85 Miscellany

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 318 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77737

Includes bibliographical references (p. [307]-310) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH