Intermediate physics for medicine and biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Russell K Hobbie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 038730942X

Ký hiệu phân loại: 571.4 Biophysics

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer, 2007

Mô tả vật lý: xix, 616 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77873

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH