Learning the iOS 4 SDK for JavaScript programmers [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Danny Goodman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1449388454

Ký hiệu phân loại: 005.26 Programming for microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2011.

Mô tả vật lý: xvi, 297 p. ; , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77898

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH