Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 168 kết quả
iPhone 4S for seniors : for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
iPhone for dummies
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript programmers [electronic resource]
Tác giả: Danny Goodman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
iPhone : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
IPhone and iPad apps marketing : secrets to selling your iPhone and iPad apps
Tác giả: Jeffrey F Hughes
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
iPhone for dummies, [electronic resource]
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Programming the iPhone user experience
Tác giả: Toby Joe Boudreaux
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Iphone for dummies [electronic resource]
Tác giả: Edward C Baig, Dennis R Cohen, Bob LeVitus
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
iPhone 3D programming : developing graphical applications with OpenGL ES
Tác giả: Philip Rideout
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.26
 
Take control of iPhone basics [electronic resource]
Tác giả: Karen G Anderson, Tonya Engst
Xuất bản: Ithaca New York: TidBITS Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục