The world of chemistry : essentials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary E Castellion, Melvin D Joesten, James L Wood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495012130

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole , 2007

Mô tả vật lý: xix, 588 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77943

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH