Handbook of set theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402048432

Ký hiệu phân loại: 511.322 Set theory

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2010

Mô tả vật lý: 3 v. (xiv, 2197 p.) : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 78046

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH