Podcasting for profit [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leesa Barnes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931644683

ISBN-13: 978-1931644570

ISBN-13: 978-1931644686

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press, 2008.

Mô tả vật lý: xxix, 342 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 78130

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH