JavaScript patterns [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stoyan Stefanov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0596806750

Ký hiệu phân loại: 005.2762 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 216 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 78311

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH