Creating Web pages for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur Bebak, Bud E Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470080302

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2007.

Mô tả vật lý: xvi, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 78419

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH