Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 239 kết quả
Learning website development with Django [electronic resource] : a beginner's tutorial to building web applications, qui...
Tác giả: Ayman Hourieh, Susmita Basu
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Creating Web pages for dummies
Tác giả: Bud E Smith, Arthur Bebak
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Professional WordPress : design and development
Tác giả: Brad Williams, David Damstra
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.78
 
Roxio easy media creator 'X' for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: New York Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Microsoft Expression Web 3 in depth
Tác giả: Jim Cheshire
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Creating interactive fiction with Inform 7
Tác giả: Aaron Reed
Xuất bản: Boston MA: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  790.028567
 
The definitive guide to Django [electronic resource] : web development done right, second edition
Tác giả: Adrian Holovaty, Jacob Kaplan-Moss, Sean Legassick
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Special Edition Using Microsoft Expression Web
Tác giả: Jim Cheshire
Xuất bản: : Que, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Beginning Expression Web
Tác giả: Zak Ruvalcaba
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
PostNuke content management
Tác giả: Kevin Hatch
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục