CCNP practical studies : remote access : CCNP self-study
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587200732

Ký hiệu phân loại: 004.6076 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Cisco, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Mạng máy tính -- Điều khiển từ xa -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Phần mềm máy tính, Cấu hình -- Quản lý -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Routers (Mạng máy tính) -- Thi cử -- Hướng dẫn học-- Computer networks -- Remote access ; Examinations ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.; Routers (Computer networks) -- Examinations ; Study guides.; Software configuration management -- Examinations ; Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH