Advance with English. T2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194260046


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1992, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1 Bird men. Unit 2 Flying saucers. Unit 3 Good manners. Unit 4 A Fabulous new. Unit 5 The World's greatest inventor. Unit 6 Spidermen. Unit 7 The Lady with the lamp. Unit 9 The fastest boy in the World. Unit 10 Stamp-collecting. Unit 11 Stop thos hiccoughs. Unit 12 Scouting. Unit 13 Making rain..

Anh ngữ -- Cao cấp; English -- Advance

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH