Advance with English . T4
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0194260127


Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University, 1993, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1 Don't even think about failing. Unit 2 The prince of jokers. Unit 3 The office of the future . Unit 4 Three travel brochures. Unit 5 Silent witnesses. Unit 6 Complain don't let them get away with it . Unit 7 Word games and comprehension exercises. Unit 8 In the mud. Unit 9 Two poems. Unit 10 Fast food . Unit 11 Word games to revise vocabulary. Revision exercises. Appendix : useful verbs..

Anh ngữ -- Cao cấp; English -- Advance

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH