Frommer's Paris day by day elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna E Brooke

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 914.4361048 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley , 2012

Mô tả vật lý: vii, 183 s. : , col. ill., col. maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 79289

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH