Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 434 kết quả
Paris 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.43610484
 
Guerrilla travel tactics : hundreds of simple strategies guaranteed to save road warriors time and money
Tác giả: Jay Conrad Levinson, Theo Brandt-Sarif
Xuất bản: New York: AMACOM, c2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.2
 
The road less travelled : 1,000 amazing places off the tourist trail
Tác giả: Bill Bryson
Xuất bản: London: Dorling Kindersley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cruising the Mexican Riviera and Baja : A Guide to the Ships and the Ports of Call [electronic resource]
Tác giả: Larry Ludmer
Xuất bản: West Palm Beach: Hunter Publishing Incorporated, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.204841
 
Travel with children
Tác giả:
Xuất bản: Footscray Vic Oakland Calif: Lonely Planet Publications, 1985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.874
 
The mists of time
Tác giả: Margaret Jean Anderson
Xuất bản: New York: Knopf, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Cruising the Mediterranean : a guide to the ports of call elektronisk ressurs
Tác giả: Larry H Ludmer
Xuất bản: Edison NJ: Hunter, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.91638
 
Frommer's Paris day by day elektronisk ressurs
Tác giả: Anna E Brooke
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.4361048
 
The Caucasus : an introduction
Tác giả: Frederik Coene
Xuất bản: London New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục