Glasses and glass ceramics for medical applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emad El-Meliegy, Richard van Noort

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1461412274

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2012

Mô tả vật lý: xxiv, 244 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79600

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH