jQuery mobile [electronic resource] : develop and design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kris Hadlock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132947056

ISBN-13: 978-0132947053

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit Press, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 285 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79756

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH