Transcriptional regulation in eukaryotes : concepts, strategies, and techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Carey, Stephen T Smale

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695374

Ký hiệu phân loại: 572.8 Biochemical genetics

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press , 2000

Mô tả vật lý: xxix, 640 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 80520

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH