Micro instrumentation : for high throughput experimentation and process intensification - a tool for PAT

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ray W Chrisman, Melvin V Koch, Kurt M Vandenbussche

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527314253

Ký hiệu phân loại: 660.281 Process design, assembly, control

Thông tin xuất bản: Weinheim : Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley [distributor], 2007

Mô tả vật lý: xxiii, 495 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80550

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH