Physical principles of food preservation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Owen R Fennema, Marcus Karel, Daryl B Lund

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082476322X

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 1975

Mô tả vật lý: viii, 474 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80606

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH