Abraham Lincoln and treason in the Civil War : the trials of John Merryman

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan W White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0807142141

Ký hiệu phân loại: 973.7 Administration of Abraham Lincoln, 1861-1865 Civil War

Thông tin xuất bản: Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2011.

Mô tả vật lý: xiii, 191 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 80834

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH