International textbook of obesity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pe Björntorp

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471988707

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xii, 546 p. : , ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80842

1. Obesity
Includes bibliographical references and index
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH