Blackboard for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 371.3

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., 2006., 1st ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Distance education ; Computer-assisted instruction.; Educational technology.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn