Cellulite [electronic resource] : pathophysiology and treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mitchel P Goldman

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.3 Diseases of digestive system

Thông tin xuất bản: New York : Taylor & Francis, 2006

Mô tả vật lý: xx, 327 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80914

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH