Abraham Lincoln's DNA and other adventures in genetics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Reilly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695803

Ký hiệu phân loại: 599.93 Genetics, sex and age characteristics, evolution

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, NY : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000.

Mô tả vật lý: xx, 339 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 80958

Includes bibliographical references (p. 317-330) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH