In the presence of spirits : a true story of ghostly visitations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Parks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0738733524

Ký hiệu phân loại: 133.9 Spiritualism

Thông tin xuất bản: Woodbury, Minn. : Llewellyn Publications, 2012.

Mô tả vật lý: xiii, 222 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 80986

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH