Microsoft SQL Server 2008 T-SQL fundamentals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Itzik Ben-Gan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735626014

ISBN-13: 978-0735626010

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft, 2009

Mô tả vật lý: 394 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81276

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH