Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 201 kết quả
The language of SQL
Tác giả: Larry Rockoff
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Introduction to SQL : mastering the relational database language
Tác giả: Rick F van der Lans
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
The practical SQL handbook : using structured query language
Tác giả: Judith S Bowman, Marcy Darnovsky, Sandra L Emerson
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley Developers Press, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.75/6
 
MySQL : administrator's guide and language reference
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis Ind: MySQL Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
MySQL Administrator's Guide and Language Reference (2nd Edition)
Tác giả: MySQL AB
Xuất bản: : MySQL Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
SQL : practical guide for developers
Tác giả: Michael J Donahoo, Gregory D Speegle
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Learning SQL
Tác giả: Alan Beaulieu
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Sams teach yourself SQL in 24 hours
Tác giả: Ryan K Stephens, Arie Jones, Ronald R Plew
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Joe Celko's SQL for smarties : advanced SQL programming, fourth edition [electronic resource]
Tác giả: Joe Celko
Xuất bản: Burlington Mass: Morgan Kaufmann, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
SQL clearly explained
Tác giả: Jan L Harrington
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục