SQL tips and techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kris A Jamsa, Konrad King

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931841454

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [Indianapolis, Ind.] : Premier Press, 2002

Mô tả vật lý: xxi, 1127 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81350

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH