American Medical Association complete guide to prevention and wellness :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780470251300 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 613

Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley, 2008,

Mô tả vật lý: viii, 544 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Medicine, Popular.; Medicine, Preventive.; Health.; Medicine ; Preventive Health Services ; Popular Works.;

DÃY KỆ
20C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  613
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn